Meral Bostancı

İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’nı “John Heartfield ve Nesne Yorumu” başlıklı tez çalışması ile tamamladı (tez çalışması ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam ediyor. Sanatçıların yaratıcı çabalarına dikkat çekerek, kişileri ve kurumları sanata değer veren bir bilinç düzeyine taşımak amacıyla 2014 yılında “Meral Bostancı Sanat Yönetimi” şirketini kurdu. Resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi disiplinler başta olmak üzere sanatsal alanlarda yazıları, röportajları ve akademik makaleleri bulunuyor. “John Heartfield ve Politik Fotomontajları” adlı kitabı Şubat 2018 tarihinde MSGSÜ tarafından yayımlandı. Kitap, Alman sanatçı hakkında Türkçe dilinde yazılmış ilk yayındır (detaylı literatür bilgisi için bkz.)

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-TR) üyesidir. Halen çevrimiçi sanat yönetimi çalışmaları ile birlikte çeşitli sanat etkinliklerine bireysel proje bazında destek oluyor ve kurumsal düzeyde sanat danışmanlığı yapıyor.

----------------------

Meral Bostanci

She was born in Istanbul. After graduating from Anadolu University Faculty of Business Administration, she completed her Art Theory and Criticism Master's Program with her thesis work titled "John Heartfield and Object Review". She continues her doctorate studies at Istanbul University, Faculty of Communication, Department of Journalism. Drawing attention to the creative efforts of artists, she founded the company “Meral Bostanci Art Management” in 2014 in order to raise individuals and institutions to a level of consciousness that values art. She has articles, interviews and academic articles in artistic fields, especially in disciplines such as painting, sculpture, photography, cinema and literature. Her book “John Heartfield and Political Photomontages” was published by Mimar Sinan Fine Arts University (MSGSU) in February 2018. The book is the first publication in Turkish about the German artist. .

She is a member of the International Association of Art Critics (AICA-TR). She still supports various art events on an individual project basis along with her online art management works and provides art consultancy at the corporate level.