--- Vizyon & Misyon

 

Vizyonumuz


Akılcı, yaratıcı ve ilerici bakış açımız ile kişiler ve kurumsal firmalar tarafından sanata dair her alanda tercih edilen bir marka olmak.


Misyonumuz


İlkeli, etik ve dürüst hizmet anlayışı ile yola çıktık. Emeğin koruyucusu ve savunucusuyuz. Ne yazık ki dört bir yanımız sanatsal yaratımdan yoksun nesnelerle görüntü kirliliğine sebep olmakta... Meydanlar ruhsuz. Evler kişiliksiz. Neden mi varız? İşte tam bu noktada çözüm ortağınız olmayı amaçlıyoruz: Biz sanata bakışı, sanatsal algıyı tamamen değiştirmek istiyoruz. Ekibim ve ben sanatçıların yaratıcı çabalarına dikkat çekerek, ulusal arenada kişileri ve kurumları sanata değer veren bir bilinç düzeyine taşımayı hedefliyoruz. Uluslar arası arenada ise hedefimiz, Türk Sanatçılarını tanıtarak uygun bir pazar yaratmak stratejisi üzerine olacaktır.

 

Doğru alanda doğru projeler sunarak, akılcı çözümler üretmeyi planlıyoruz. Emeğin hak ettiği yere ulaşması için çabalarsak, ona verilecek maddi değerin kendini doğal olarak bulacağına inanıyoruz. Çağdaş Türk Sanatçılarına ait tamamı orijinal geniş bir portföyü, imzalı, sertifikalı ve faturalı olarak alıcısına ulaştırıyoruz. ‘Atölyeden’ sanat yapıtı sloganıyla yola çıktık. Odak noktamız, sanat yapıtının üretildiği atölyeden direkt olarak alıcısına ulaştırılmasının organizasyonu ve lojistiği üzerinedir. Bu bağlamda sadece yurt içine değil, dünyanın dört bir yanına hizmet vermekteyiz.


Öte yandan kurumlara sanatsal organizasyonlar, sanat danışmanlığı, ekspertiz ve yıl sonu değerleme gibi konularda profesyonel hizmetler sunmak için buradayız. Hepsi kendi alanında uzman bir ekspertiz kadrosu ve profesyonel mali danışmanlarla çalışıyoruz. Kişiye özel butik çalışmalardan kurumsal projelere değin her aşamada sizlere destek olmak için yanınızdayız.

 

Our Vision

 

Our objective, rational, and by creative individuals and corporations in all areas of our progressive point that art is to be a preferred brand.

 

Our Mission

 

We hit the road with ethical, honest and principled service. We are the labor saver and defenders. Unfortunately, lack of artistic creation objects all around us causes visual pollution. Squares are soulless. Houses are impersonal. Then why do we exist? It is precisely at this point, we aim to be your partner: We want to change the look of art, artistic perception completely. By drawing attention to the artists' creative efforts with my team and I, we aim to move to a national arena awareness of people and institutions who value the arts. Our goal in the international arena is a niche market by introducing the Turkish Artist. We will be on creating this strategy.

 

Delivering the right projects at the right areas, we intend to produce rational solutions. If we strive to reach the place it deserves the effort, we believe it'll be given the value of the property itself naturally. We convey all belonging to a broad portfolio of original contemporary Turkish artists, signed, certified with billed to the recipient. We set off from the art atelier motto. Our focus is on the delivery of artwork directly to the recipient organization and logistics of the atelier is produced. In this respect, not only in the country, but also we provide services all over the world.

 

On the other hand, we are here to provide professional services such as institutions, artistic organizations, art consulting, appraisal and valuation. We all work with an expert staff and professional financial advisors who are experts in their field. We are here to support you at every stage such as personalized boutique operation or corporate projects.